Giới thiệu phần mềm 1SBooking

Phần mềm 1SBooking là một phần mềm được cài đặt trên máy tính Windows, và sử dụng các tài khoản Đại lý được cấp bởi F1 để tự động hóa gần như hoàn toàn các thao tác nghiệp vụ vé của Đại Lý.

Phần mềm lưu trữ các tài khoản Đại lý và mã hóa 3 lần tại máy tính Windows của Đại lý, mỗi máy tính sẽ có một chế độ mã hóa riêng đảm bảo không máy tính nào có thể giải mã được dữ liệu của máy khác.

Phần mềm tự động hóa tối đa các thao tác nghiệp vụ vé, lưu trữ dữ liệu một cách hợp lý thông minh tiện cho việc tái sư dụng và tra cứu thông tin. Phần mềm có đầy đủ các tính năng cơ bản đến nâng cao ưu việt mà không có bất cứ phần mềm nào trên thị trường có được.
Nếu không sử dụng bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ làm vé thì bạn mất 100% công sức, sử dụng các Extension cài đặt trên Chrome bạn mất 70-80% công sức, còn nếu sử dụng 1SBooking bạn có thể chỉ mất 20 -30% công sức làm vé (chưa kể các tính năng nâng cao: giúp bạn gia tăng lợi nhuận và tránh được 99% đền vé do quên xuất mà ko có phần mềm nào hỗ trợ tốt bằng 1SBooking).

Thông tin chung