Hướng dẫn tổng quan Video, hỉnh ảnh và các chú ý


Các vấn đề AG cần chú ý nhất

  • Mọi dữ liệu dạng bảng AG có thể chuột phải hoặc nhấp đúp để xử dụng hết chức năng.
  • Mật khẩu tk AG yêu cầu thay đổi thì bạn cần thay đổi và cập nhật lại vào Phần mềm qua chức năng Thiết lập
  • Book VJ,BB,JET đều giống hệt nhau. Lúc chọn xong Hành trình bạn cần click vào nút bấm Điền Thông Tin (không tiếp tục).
  • Chi tiết vé - In vé: có in đc tổng giá, tình trạng vé, in được từng người. Xem thêm video hướng dẫn
  • Các vé đang Chờ Thanh Toán, nếu đã xuất thì AG nên chuyển trạng thái Đã Xác Nhận (chuột phải vào mã đó hoặc "Mở lưu hành trình") để phần mềm đưa đưa Mã đó sang DS khách bay 48h tới, hoặc đưa vào Công Nợ.

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng