Canh vé chờ thanh toán

  • Canh hạ cho các mã đang chờ thanh toán (đã chốt với khách)
  • Có giá thấp hơn thì phần mềm tự động vào tên
  • Sắp hết time giữ, giá thấp hơn chưa có, giá hiện tại vẫn còn thì phần mềm tự động giữ lại và canh tiếp
  • Sắp hết time giữ, nếu giá bị tăng thì phần mềm sẽ thông báo nhắc xuất qua FB, Gmail
  • Phần mềm tự động tách đoàn để xử lý hợp lý
  • Chú ý: các vé phải xuất đêm hoặc sáng sớm thì AG nên tự giữ lại (nếu còn giá) trước khi đi ngủ, để đảm bảo an toàn 100% không có rủi ro gì khi canh vé xuyên đêm

Hướng dẫn sử dụng