Quy định sử dụng

Quý khách cần đọc kỹ Quy định sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo tính an toàn và hợp pháp trong quá trình sử dụng

Điều 1 : Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của 1SBooking. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này. Phần mềm 1SBooking được cài đặt trực tiếp trên máy tính Windows của khách hàng, khách hàng tự nhập thông tin các tài khoản Đại lý được cấp, phần mềm sẽ mã hóa và lưu trữ các thông tin tài khoản Đại Lý này ngay ở máy khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có chế độ mã hóa riêng để đảm bảo rằng chỉ có máy đó mới có thể giải mã được các thông tin tài khoản Đại lý.

Điều 2 : Thay đổi quy định
Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên 1SBooking, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng 1SBooking, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ
Người dùng đăng ký cài đặt và đăng ký tài khoản phần mềm 1SBooking trên máy tính Windows  là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty CPTMDV 1SBooking Việt Nam, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 4:  Quản lý thông tin
Người dùng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác dữ liệu thông tin Booking trên hệ thống phần mềm 1SBooking.

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ
1SBooking có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí  nào trong các trường hợp sau:

Người dùng dùng phần mềm 1SBooking vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệc về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;hoặc các dữ liệu mang  tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân  nào.

Người dùng sử dụng phần mềm 1SBooking để phá hoại một website khác.

Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

Người dùng sử dụng phần mềm 1SBooking hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng  đến khách hàng khác của 1SBooking.

Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.
Điều 6: Trách nhiệm của 1SBooking khi ngưng cung cấp dịch vụ
1SBooking sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Thông tin chung